Te adoro

Gracias por enviar dedicatorias en dedicaselo.com

DEDICATORIA:

TE AMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MUXIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MI AMOR MUXOOOOOOOOOO HASTA EL INFINITOOOOOOOOOOOOOOO TE ADOROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Y TE DESEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MUXIO MI VIDA MUXISIMOOOOOOOOOOOOOOOOO TE AMOOOOOOOOOOOOOO CON TODA MI ALMA MI CIELOOOOOOOOO MUXIOOOOOOOOOOOOOOOOO